Menu
Nákupní košík

Reklamační řád

Zboží reklamuje osoba, která zboží zakoupila v našem e-shopu, nebo osoba, která je oprávněná. Důvod tohoto kroku je jednoduchý, neboť pouze osoba, která nákup provedla má informace o koupi. Systém totiž přiřazuje ke každému nákupu konkrétní osobu a jeho kontaktní informace, jako je e-mail, na který, po uskutečnění nákupu jsou zasílány veškeré informace o předmětu objednávky, jakož i dokumenty s tím související.

Reklamační podmínky jsou nedílnou součástí našich obchodních podmínek. Vždy aktuální reklamační podmínky najde zákazník na stránce e-shopu pod odkazem Všeobecné obchodní podmínky.

Pro co nejrychlejší vyřízení Vaší případné reklamace Vám doporučujeme využít náš Reklamační formulář, který máte možnost si stáhnout z našeho e-shopu v sekci Dokumenty ke stažení. Takto vyplněný reklamační formulář nám zašlete spolu s reklamovaným zbožím na naši níže uvedenou adresu.

Bližší informace Vám poskytneme i na maily obchod@parfemdoprani.cz

Korespondenční adresa k zaslání reklamovaného zboží:

Italy shop s. r. o. (parfemdoprani.cz)

Rovná 400/81C

900 50 Hrubá Borša

Slovenská republika

UPOZORNĚNÍ: Zboží na dobírku nepřebíráme!

Na veškeré prodávané zboží, pokud není uvedeno jinak, poskytujeme zákonem stanovenou záruční dobu 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Zjistí-li kupující po převzetí zboží, že zboží má vady, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. Reklamace vyřizujeme v pracovních dnech přes e-mail nebo písemně. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným použitím. Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu do místa jeho podnikání spolu s písemným oznámením vady, jinak bude reklamace považována za neplatnou. Reklamace posuzujeme v souladu s pokyny výrobce zboží.

Při reklamaci je nutno předložit:

• kopii prodejního dokladu (faktury)

• kopii dokladu o zaplacení

• stručný popis závady / reklamační formulář

Každou reklamaci vyřizujeme bez zbytečného odkladu. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 30 pracovních dnů od podání reklamace a vyrozumí o tom kupujícího zasláním e-mailu, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

V případě, že reklamace bude uznána jako oprávněná, zajistí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace výměnu zboží, případně vrácení peněz.

Odpovědnost za použití výrobků přebírá kupující, proto si zapamatujte, že za vadu výrobku se nepovažuje např. poškození výrobku po jeho dodání kupujícímu.

Když kupující zjistí při vyzkoušení výrobku (na malé části), že mu zakoupené zboží nevyhovuje, má možnost nepoužité a nepoškozené zboží vrátit do 7 dnů od zakoupení. Prodávající hned po obdržení a zkontrolování vráceného výrobku (+ doklad o zaplacení) vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu, jen za odpovídající část vráceného nepoužitého a nepoškozeného výrobku.

Je-li na zboží poskytována záruka, musí být vada oznámena a nároky vyplývající z vady zboží uplatněny do konce této záruční doby. Uplynutím záruční doby zaniká právo na uplatnění reklamace.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 20.06.2022.